Przewodnik po programie Toolbox

Program Toolbox umożliwia aktualizację map w systemie nawigacyjnym. To bezpłatna aplikacja, która umożliwia kupowanie, pobieranie i instalowanie aktualizacji map w systemie nawigacyjnym.

W tym celu będą Ci potrzebne:

 • nośnik pamięci USB (zalecany rozmiar: co najmniej 8 GB);
 • szerokopasmowe łącze internetowe;
 • Na komputerze zainstalowany jest jeden z następujących systemów operacyjnych:
  • wersje systemu operacyjnego Windows aktualnie obsługiwane przez firmę Microsoft,
  • wersje systemu MacOS obsługiwane obecnie przez firmę Apple.

1 — Zsynchronizuj nośnik pamięci USB z systemem nawigacyjnym

 1. Włóż nośnik pamięci USB do systemu nawigacyjnego i włącz system.
 2. Naciśnij ikonę nawigacji i wybierz pozycje Opcje > Aktualizacja map > Opcje > Aktualizacja.
 3. Dane systemu nawigacyjnego zostaną zsynchronizowane z nośnikiem pamięci USB.
 4. Wyjmij nośnik USB z systemu nawigacyjnego.

2 — Zainstaluj program Toolbox

 1. Odwiedź stronę https://renault.welcome.naviextras.com/ i pobierz program Toolbox. Po zakończeniu instalacji uruchom program Toolbox.
 2. Podłącz do komputera nośnik pamięci USB, który zawiera zapisane dane urządzenia nawigacyjnego.
 3. Program Toolbox automatycznie rozpozna dane nawigacyjne.
 4. Załóż konto, podając:
  • swoje imię i nazwisko oraz ważny adres e-mail;
  • kraj zamieszkania;
  • hasło.
  Nie zapomnij zaznaczyć pola subskrypcji powiadomień o najnowszych dostępnych mapach!

3 — Pobierz bezpłatne aktualizacje map

Aby zapewnić użytkownikom jak najlepsze wrażenia z korzystania z systemu nawigacyjnego, producent samochodu zapewnia jedną bezpłatną aktualizację map w ciągu 90 dni od pierwszego użycia systemu nawigacyjnego. Nie przegap tej okazji i niezwłocznie zaktualizuj swój system.

 1. Po zalogowaniu zostanie wyświetlony ekran [Bezpłatne aktualizacje].
 2. Kliknij przycisk Zainstaluj, aby pobrać i zainstalować dostępną zawartość.

  • Paski postępu przedstawiają postęp pobierania i instalacji.
  • Poczekaj, aż proces zostanie zakończony i komunikat o powodzeniu instalacji zostanie wyświetlony.
  • Jeśli klikniesz przycisk Anuluj, bezpłatną aktualizację będzie można nadal pobrać później, używając opcji Dostępna aktualizacja bezpłatnych map na ekranie głównym.
  • Jeśli przycisk Dostępna aktualizacja bezpłatnych map nie jest aktywny, aktualizacja została już pobrana i zainstalowana albo nie masz uprawnień do bezpłatnej aktualizacji.

UWAGA: proces pobierania może trwać nieco dłużej w zależności od prędkości połączenia internetowego.

4 — Prześlij najnowsze aktualizacje map do systemu nawigacyjnego

Po pobraniu i zainstalowaniu najnowszej mapy na nośniku pamięci USB

 1. włóż go ponownie do odpowiedniego gniazda w systemie nawigacyjnym i włącz system.
  Urządzenie nawigacyjne automatycznie rozpozna nową aktualizację na nośniku pamięci USB i zostanie wyświetlony komunikat „Czy chcesz zaktualizować mapy?” .
 2. Kliknij przycisk TAK, aby zainstalować aktualizację.
 3. Dane zapisane na nośniku USB zostaną wówczas zsynchronizowane z systemem nawigacyjnym.
 4. Wyjmij nośnik USB z systemu nawigacyjnego.

5 — Kup zawartość

Aby kupić zawartość, należy najpierw zsynchronizować nośnik pamięci USB z danymi nawigacyjnymi i pobrać program Toolbox z tej witryny internetowej.

 1. Przejdź do kroku 1 i zsynchronizuj nośnik pamięci USB z systemem nawigacyjnym.
 2. Uruchom program Toolbox i podłącz nośnik pamięci USB zsynchronizowany z danymi systemu nawigacyjnego.
 3. Zaloguj się do programu Toolbox i na ekranie głównym wybierz opcję Kup zawartość.

 4. Kliknij aktualizację map lub zawartość, którą chcesz kupić.

 5. Wybierz typ aktualizacji mapy lub zawartości (aktualizacja jednorazowa albo subskrypcja na 1 rok lub więcej).

 6. Złóż zamówienie, klikając przycisk Kup.
 7. Wpisz swoje dane do faktury i kliknij przycisk Płatność. Jeśli w programie Toolbox masz już zakupioną zawartość, Twój adres będzie wcześniej zapamiętany. Modyfikacja wystawionych faktur nie jest możliwa. Przed kontynuowaniem procedury płatności należy więc dokładnie sprawdzić podane informacje.
 8. Przeczytaj Warunki zakupu i kliknij przycisk Wyślij i opłać zamówienie.
 9. Wybierz typ karty kredytowej lub debetowej i wprowadź dane karty.
 10. Po przetworzeniu płatności kliknij przycisk Zainstaluj.
 11. Po instalacji wyjmij nośnik pamięci USB, włóż go do systemu nawigacyjnego w pojeździe i wczytaj aktualizację map do systemu (patrz część 4).

6 — Zarządzaj zawartością

Po zakupie, jeśli w urządzeniu nawigacyjnym Media Nav (Evolution) nie ma już wolnego miejsca, będzie możliwość wybrania określonych części pakietu aktualizacji map (np. poszczególnych krajów, regionów) przez zaznaczenie poszczególnych pól wyboru obok odpowiedniej pozycji zawartości.

Przed użyciem opcji Zarządzaj zawartością należy dokładnie zapoznać się z następującymi informacjami:

 • Domyślnie żadna zawartość nie jest zaznaczona. W przypadku braku wprowadzenia zmian żadna zawartość nie zostanie zaktualizowana.
 • W urządzeniu nawigacyjnym zostanie zaktualizowana i zainstalowana wyłącznie zaznaczona zawartość (zaznaczone pola wyboru).
 • Zawartość dostępna wcześniej na urządzeniu (np. mapa fabryczna), której nie zaznaczono podczas tej aktualizacji, zostanie usunięta z urządzenia. W każdej chwili będzie jednak możliwość jej aktualizacji i ponownej instalacji.
 • Wybierz WSZYSTKIE kraje, przez które zamierzasz przejeżdżać podczas podróży, aby uzyskać prawidłowe wyznaczanie trasy (np. podczas podróży z Niemiec do Włoch należy zaznaczyć Austrię (lub inne kraje znajdujące się między krajem wyjazdu a krajem docelowym), aby wyznaczanie trasy działało prawidłowo).
 • Dostęp do sekcji Zarządzaj zawartością można uzyskać w każdej chwili za pośrednictwem paska bocznego po lewej stronie po zalogowaniu się do programu Toolbox (pod warunkiem, że zawartość jest dostępna).
 • Aby zaktualizować inne fragmenty zakupionego pakietu, wystarczy ponownie uruchomić program Toolbox i usunąć zaznaczenie zawartości, która nie jest już potrzebna i zaznaczyć nową zawartość z pakietu.

Po zaznaczeniu danego pola po prawej stronie zostanie wyświetlony rozmiar zawartości. Na dole ekranu jest również wyświetlany pasek „Dostępne miejsce”, informujący o ilości wolnego miejsca do wykorzystania.

Po kliknięciu strzałki przed pakietem aktualizacji zostanie wyświetlona zawartość pakietu z podziałem na kategorie (kraje lub regiony, w zależności od danej zawartości).

Można nawet wybrać poszczególne kraje pakietu do zaktualizowania:

Sprawdź pasek „Dostępne miejsce”, informujący o ilości wolnego miejsca do wykorzystania. Jeśli jest zapełniony, oznacza to, że nie ma już wolnego miejsca, zatem nie można wybrać kolejnych elementów zawartości lub należy usunąć zaznaczenie innych elementów zawartości.

Po wybraniu żądanej zawartości do zaktualizowania urządzenia kliknij przycisk Zainstaluj. Wybrana zawartość zostanie zainstalowana na nośniku danych (USB).

UWAGA: Zawartość dostępna wcześniej na urządzeniu (np. mapa fabryczna), której nie zaznaczono podczas tej aktualizacji, zostanie usunięta z urządzenia. W każdej chwili będzie jednak możliwość jej aktualizacji i ponownej instalacji. Wybierz WSZYSTKIE kraje, przez które zamierzasz przejeżdżać podczas podróży, aby uzyskać prawidłowe wyznaczanie trasy (np. podczas podróży z Niemiec do Włoch należy zaznaczyć Austrię (lub inne kraje znajdujące się między krajem wyjazdu a krajem docelowym), aby wyznaczanie trasy działało prawidłowo).

Przejdź do kroku 4 i prześlij nową aktualizację map do urządzenia nawigacyjnego.

W przypadku braku zainstalowania wybranej zawartości na urządzeniu taka sytuacja zostanie wykryta przy następnym uruchomieniu programu Toolbox. Aby umożliwić kolejne zakupy w programie Toolbox, konieczne będzie zsynchronizowanie danych nawigacyjnych z urządzenia (Krok 1).

Zmiana części zawartości w przyszłości

 1. Przejdź do kroku 1 (zsynchronizuj nośnik pamięci USB z systemem nawigacyjnym).
 2. Wybierz opcję Zarządzaj zawartością na pasku bocznym.
 3. Zostanie wyświetlona zawartość, która została już wybrana.
 4. Wybierz zawartość, którą należy zainstalować.

  UWAGA: konieczne może być wcześniejsze usunięcie zaznaczenia niektórych elementów zawartości.

 5. Pobierz i zainstaluj
 6. Przejdź do kroku 4 i prześlij nową aktualizację map do urządzenia nawigacyjnego.